V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

utorok 3. apríla 2012

Staré symboly – nový význam

Zmyslom predveľkonočného stretnutia s deťmi je naša túžba priblížiť tajomstvo prázdneho hrobu deťom. Odhaliť pravý zmysel Veľkej noci, ktorú často vnímame ako folklórnu slávnosť. Zajačiky, kuriatka, vajíčka a korbáčiky – jar prináša do našich domovov košík plný tradičných spôsobov osláv Veľkej noci. Nevdojak nám na myseľ prídu pohľadnice s nápisom Sviatky jari. Ak to všetko pripustíme, tieto tradície ľahko odvedú pozornosť našich detí a zatienia v našich rodinách a cirkvi oslavu smrti porážajúcej lásky a vzkriesenie Ježiša Krista.
Čo môžeme ako rodičia, či učitelia urobiť? Ako môžeme pomôcť našim deťom osláviť pravý zmysel Veľkej noci, keď všetky symboly a tradície ukazujú na všetko iné, len nie na prázdny hrob? Niekedy máme pokušenie ignorovať všetky sekulárne tradície a vytvoriť si vlastné. Je to jedno z možných riešení. Ale v skutočnosti, keďže všetky tradície sú úžasne späté so svetom, v ktorom žijú naše deti, skúsme nájsť iný prístup. Našou snahou je práve na týchto jarných symboloch ukázať pravý zmysel Veľkej noci. Veľká noc iba s tradíciami sa stáva obyčajnou zábavou. 
V skutočnosti na Veľkú noc máme veľa dôvodov pre radosť. Veľká noc nie je tragédia, smrť a smútok, ale vzkriesenie, život a radosť.
 „Pán je vzkriesený!“ – volali prví veriaci. Smrť bola porazená. Veľká noc je príležitosťou na oslavu.
Čas adventu pred Vianocami je nám všeobecne milší. Zapaľujeme sviečky, vyťahujeme vianočné ozdoby a Betlehemy zo šúpolia. Tešíme sa na dávanie a dostávanie darčekov. Je to ľahké a prirodzené. Deti sú často vo vytržení, plánujeme rodinné stretnutia, detské vystúpenia v kostole, besiedky v škole, v škôlke, na tanečnej, na hudobnej.
Ale akú máme mať náladu pred Veľkou nocou? Tešíme sa síce na jar, prebúdzajúcu sa prírodu, rozmýšľame, či už začať sadiť alebo ešte počkať. Snažíme sa dodržiavať pôst a pri pomyslení na Veľkú noc sa tváriť vážne.
Aj kresťanskí rodičia v prvej cirkvi museli dať starozákonnej, či dokonca pohanskej Veľkej noci nový význam. Je zrejmé, že nevylúčili úplne z týchto sviatkov jeho jarný význam. Pretože Veľká noc je radosťou z nového začínajúceho života. Skúsme nájsť spoločne symboly Veľkej noci a činnosti, ktoré nám pomôžu zvýrazniť jej význam v našich rodinách, kresťanských cirkvách a spoločenstvách.

Žiadne komentáre: