V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

piatok 17. júla 2009

Odchádzame...

... ale len na týždeň. Čaká nás 10-hodinová cesta autobusom do Srbska. Oblasť Vojvodina, kde žije slovenská menšina sa stane svedkom urputných zápasov teenagerov zo Srbska, Bulharska a Slovenska. Všetci ideme do tejto krajiny poprvý krát, takže asi veľa otázok a očakávaní.

Balíme tričká, trenky, tenisky, tenké oblečenie, trendové plavky, t... teda TeenGames :-)

Správu o priebehu cesty, o programe a výletoch podáme neskôr.
Zatiaľ dovi... dopo...