V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

štvrtok 3. februára 2011

2 percentá pre deti a dobrovoľníkov


Každá mozaika sa skladá z množstva malinkých kúskov drobných kamienkov.
Niektoré sú zaujímavé aj jednotlivo, iné by ste si ani nevšimli.
A predsa má každý kamienok v mozaike svoje nazastupiteľné miesto.
Tak ako vaša podpora, či modlitebná, morálna, slovami povzbudenia, dobrovoľníckou prácou, či finančným darom.
Všetko spolu vytvára nádherný obraz služby deťom a mladým luďom.
Sme preto radi, že vás opäť môžeme poprosiť o malý kamienok do mozaiky.
O 2% z vašej dane.
Ďakujeme!

Tlačívá a všetky údaje nájdete na http://www.rozhodni.sk.
Naše IČO je 17333636.