V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

štvrtok 16. septembra 2010

Po stopách pána Ch: Fun club

Aj tento školský rok bude na CZŠ Narnia fungovať Fun klub pre mladších školákov. Tentokrát budeme putovať po stopách Pána Ch. Čo sa za tým názvom skráva, sa dozvedia deti už v októbri, Každý pondelok objavíme s Miriam niečo nové.