V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

streda 30. júna 2010

Začínajú prázdniny...

 ... a na prvú akciu tohto leta vyrážame už v piatok.
Zraz: 9:15 vo vestibule hlavnej stanice BA a vyrážame smer fit4life.
Vraciame sa vo štvrtok 8.júla na AS Mlynské Nivy o 13:45 hod.

Be fit, be fit for life!