V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

piatok 27. mája 2011

Summer camps 2011

Leto 2011

TeenGames
16.-23.júl 2011
Champions change their world

- medzinárodný športový týždeň pre teenagerov
- vek: 14-17
- max počet účastníkov 30 zo Slovenska
- miesto: RS Tesáre
Zúčastnia sa: Bulharsko, Srbsko, Poľsko, Slovensko
Zažijeme: tradičné a netradičné športy, diskusné skupiny, komunikačné výzvy, tvorivé podnety a všeslovanskú vzájomnosť J
- v spolupráci s Atlethes in Action
- cena: 75€
Pobyt podporený v projekte "Mládež v akcii".


EnglishCamp
6.-13.aug. 2011
Desert detectives

- detský tábor s angličtinou, hrami a tvorivosťou
- vek: 8-12
- počet detí 50
- miesto: Škutovky
- cena: 115€ + doprava

Prihlášky si žiadajte:
tabory.su(@)gmail.com