V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

utorok 19. februára 2008

Prihlášky na tábory

Leto!

Je tu za chvíľu. Pri plánovaní dovoleniek sa nezabudnite prihlásiť aj na tábory Scripture Union. Prihlášky si môžete stiahnuť TU.

Medzinárodný tábor TeenGames, pre deti od 13-15,
Atény, 30.jún - 7.júl 2008 //obsadený//

Britsko-slovenský tábor SKramble, vek 15-17
26.júl - 2.aug. 2008, Huty, Slovensko

English Bible Camp pre deti vo veku 8-12 rokov,
Hronec, 10.-17.august 2008 //obsadený//

Vyberte si!

štvrtok 7. februára 2008