V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

utorok 20. decembra 2011

Vianočný pozdrav/Christmas greetings

For now we see only a reflection as in a mirror... 1 Cor 13:12
Try to look around this Christmas well and learn to see.

pondelok 19. decembra 2011

Vianoce pre všetkých


Tento obrázok ma zaujal na tejto stránke. Jednoduché a jasné. Zoberte si jeden kúsok "jenga" skladačky a pridajte svoju postavu. Lebo Vianoce sú pre všetkých.
Prajem požehnaný čas!

utorok 6. decembra 2011

Ježko Ferko objavuje svet

Inšpirácie pre prácu s malými deťmi v detských kluboch a materských centrách


         Príbehy ježka Ferka a jeho kamarátov vznikali niekoľko rokov. Deti, ktoré sa s rodinou Ježkovcov stretli ako prvé už dávno chodia do školy. Príhod, ktoré Ježkovci zažili pribúdalo a myslíme si, že nastal ten správny čas, aby sme tie najlepšie nápady spísali a ponúkli ďalej. Ježko Ferko postupne spoznáva les, v ktorom býva, učí sa nové zručnosti, zoznamuje sa s inými obyvateľmi lesa a zisťuje, v čom sa líši, alebo čo majú všetci spoločné. Učí sa na vlastných chybách alebo zo skúseností iných. Príbehy sú veľmi jednoduché, veď cieľovými poslucháčmi sú malé deti do troch rokov. Majú jednoduchú štruktúru a vyžadujú minimálny počet rekvizít. Podľa situácie sa dajú scenáre zjednodušiť, v prípade starších detí rozšíriť a zapojiť aj deti do rozhovoru či riešenia situácie.
         Každé stretnutie je tematicky zamerané a je dobré tejto jednej téme prispôsobiť všetky činnosti, ktoré s deťmi na stretnutí robíme, od pohybových aktivít až po ručné práce, aby sa téma či zručnosť prehlbovala a posilňovala dlhší čas. Publikácia obsahuje 20 jednoduchých scenárov a námety na ručné práce.
         Cena: 7€, objednávky mailom scripture.news(@)gmail.com

piatok 2. decembra 2011