V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

štvrtok 23. decembra 2010

Christmas brings freedomHe has sent me to bind up the brokenhearted,
   to proclaim freedom for the captives
   and release from darkness for the prisoners.
Isaiah 61:1
Poslal ma biednym hlásať radostnú zvesť,
    zaviazať rany tým, ktorí sú skrúšeného srdca,
    vyhlásiť zajatým prepustenie na slobodu,
    uväzneným otvorenie žalára.
Izaiáš 61:1

pondelok 20. decembra 2010

Od Stvorenia k Vianociam

Čo má spoločné stvorenie s Vianocami? Odpoveď na túto otázku hľadali návštevníci interaktívnej výstavy Od Stvorenia k Vianociam. Na školskej chodbe sa vystriedalo viac ako 160 detí, po ktorých ostala pokreslená stena (výnimočne to mali deti povolené, lebo na stene bol papier), vyjedené misky po pukancoch a hlavne kopec otázok.
Máte aj vy pre nás nejakú zaujímavú otázku?
Napíšte nám ju. Budeme o nej rozmýšľať spoločne.