V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

piatok 4. januára 2008

WordLive


WordLive je dlhoočakávaná multimediálna stránka pre všetkých, ktorí chcú čítať Božie slovo každý deň.

Čo tu nájdeš:

- vyber si preklad biblického textu, ktorý preferuješ.
- vypočuj si WordLive podcast alebo si to stiahni do MP3 prehrávača.
- pozri si video klip.
- počúvaj pieseň.
- ponor sa hlbšie do Biblického štúdia.
- vyhľadaj si témy alebo biblické pasáže.
- inšpiruj sa návrhmi na tvorivú modlitbu.
- objav ďalšie možnosti.
- diskutuj o téme vo svojej skupinke.

Pozri si krátke video, pochopíš viac!