V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

streda 16. apríla 2008

Púštni bádatelia

NOVINKA!

So zápisníkom Púštnych bádateľov môžu deti objaviť vzácne poklady ukryté v Biblii.
Hádanky, informácie, fakty a zábava na 50 stranách, ktoré si musíte pribaliť na každú výpravu!
Svetom Biblie vás prevedie Profesor