V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

sobota 17. marca 2012

Prihlášky na letné pobyty

 TeenGames a Olympiáda

Medzinárodný športový tábor pre teenagerov
dátum:                 1.-7. august 2012 + cesta
vek:                       14-17
miesto:                Havering, Essex, ubytovanie v škole, nutné vziať spacák
doprava:             autobusom z Bratislavy
cena:                    380€ (cesta, ubytovanie, strava, program, výlet do Londýna) v cene nie je poistenie
 
 English Bible Camp 2012 - Mission Rescue
               
Letný pobyt pre deti
Pozývame deti vo veku 8 -12 rokov na biblický letný pobyt s angličtinou.
dátum:                 14. – 21. júl 2012
miesto :               Hronec
doprava:             autobusom z Bratislavy alebo individuálne
cena:                    115 € + 10 € príspevok na dopravu

Prihlášky na stiahnutie:

Žiadne komentáre: