V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

streda 18. januára 2012

Cesta pod malý strom

Onedlho budú mať všetci naši školáci krátke prázdniny, lebo po tých vianočných ťažko pracovali, aby si stihli opraviť všetky zlé známky :-) A keby ste ten deň nechceli len tak ostať doma, tak vás pozývame na denný prázdninový klub v Bratislave. Všetky informácie sú na plagáte, treba sa prihlásiť mailom.
Tak úspešne dopíšte všetky písomky a príďte sa s nami zahrať!