V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

streda 4. marca 2009

Teen camp: Fit 4 life

Scripture Union a Athletes in Action

pripravuje pre mladých ľudí akčný tábor Fit4life. Pripravte sa na dynamický medzinárodný tím vedúcich (z Veľkej Británie, Kanady, Slovenska), šport, akčné hry a výzvy, ktoré si budete ešte dlho pamätať.


Termín: 26. júla – 1. augusta 2009

Miesto: Stred Európy, Krahule

Prihláška
na stiahnutie.