V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

piatok 16. júla 2010

Teen Games in Bulgaria

Teen Games is a global project for teens that connects sport with Bible study. This year Bulgaria will host the international games and teenagers from Poland, Slovakia and Serbia will also participate. Sports is a universal means of communication and the children can use it to learn important life lessons.


So better to start packing, yeh? Leaving already this Sunday, with 16 teenagers and 3 other great leaders.

pondelok 12. júla 2010

fit4life je za nami...

Prvá akčná teenagerská akcia tohoročného leta je za nami. Airsoft, Proroci, Vodný futbal, Morálne dilemy, Partička, Megatúra a stratená skupina, Svet businessu, Tvorivé pokusy, Light graffiti, Lacrosse, ..... a to všetko za 6 dní. Vďaka Bohu za tento čas.