V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

utorok 9. februára 2010

2%

Milí priatelia,

prosíme vás, aby ste aj v tomto roku podporili svojimi 2% z odvedených daní naše občianske združenie Spoločenstvo čitateľov Biblie (Scripture Union Slovakia). Veríme, že je naším spoločným prianím, aby naša služba fungovala aj naďalej, aby sme mohli spoločne šíriť evanjelium vo svojom okolí a venovať sa naďalej vzdelávaniu dobrovoľníkov. Preto vás opäť prosíme o vašu podporu. Vopred Vám ďakujeme. Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí našu prácu v minulom roku akýmkoľvek spôsobom podporili.

Do vyhlásenia o poukázaní 2 % zo zaplatenej dane z príjmov uveďte nasledovné údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno alebo názov: Spoločenstvo čitateľov Biblie

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Gašparíkova 3, 821 04 Bratislava

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 17333636