V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

utorok 13. februára 2007

Dve percentá

Tvoje dary znamenajú pre prácu Scripture Union veľmi veľa. Aj malá čiastka, ako 2% z tvojich daní je významná. Stiahni si tlačivá a pomôž. Tlačivá nájdeš aj v Dokumentoch na pravej strane :-)

pondelok 5. februára 2007

Sneh vyzerá takto...

pokiaľ ste už zabudli, ešte stále je podľa kalendára zima. Ani sme tomu neverili, ale zima dorazila na hory. Sú nádherné. Smola, že na Chopku nevedia, na čo je ratrak...