V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

piatok 27. februára 2009

2%

Vaša pomoc

Naša služba by nebola možná bez vašej podpory. Sme vďační za každý príspevok, ktorým podporujete našu prácu. Či sú to modlitby, dobrovoľnícka práca, alebo peniaze. Preto vás chceme aj tento rok poprosiť, aby ste nám venovali 2% z vašich daní. Je to také jednoduché. Priložené tlačivo a potvrdenie o zaplatení dane pošlite na príslušný daňový úrad. Ďakujeme!

piatok 13. februára 2009

Prihláška na tábor


Všetky deti vo veku od 8 do 12 rokov pozývame na English Bible camp, ktorý sa tento rok uskutoční v Škole v prírode Kľačno. Všetky ďalšie informácie nájdete v prihláške.