V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

utorok 24. apríla 2007

Strive = Bojuj!


Nové!
Zaujímavá kombinácia tém vhodná na projektové a medzipredmetové vyučovanie. CD obsahuje kompletné lekcie, v ktorých sa dozviete zaujímavé informácie o starovekej olympiáde, o športovcoch a ich disciplínach, uvidíte ako šport ovplyňuje aj umenie a tiež niečo o tom, prečo apoštol Pavel vo svojich listoch používal športovú terminológiu a aký vzťah má športový zápas so zápasmi, ktoré prežívame v živote. Doplnené fotodokumentáciou a záverečným kvízom.

sobota 7. apríla 2007

Veľkonočné zastavenia

Realizovali ste 12 zastavení vo svojom zbore? Akú ste mali skúsenosť? Napíšte. Kompletný materiál k zastaveniam nájdete na stránke Pošli Ďalej

Takto to vyzeralo v Martine.

pondelok 2. apríla 2007

Easter Fun club


Spolu s deťmi prajeme Požehnanú Veľkú noc!

Anjel sedí na probléme

Kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu?
To bol ten najväčší problém, ktorý riešili ženy na ceste k hrobu. Voňavé veci mali nakúpené, slzy už stihli uschnúť. Kto nám však odvalí kameň? Kameň bol ten najväčší problém veľkonočnej nedele. Ženy netušili, že problém je dávno vyriešený. Na probléme dneška sedí anjel (Matúš 28,2). No ešte chvíľu trvalo, kým pochopili, že vyriešený problém dneška znamená vyriešený problém včerajška aj zajtrajška.