V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

pondelok 22. septembra 2008

D.O.S.K.A


Zdá sa vám, že leto len teraz skončilo? Je to tak, ale už je čas myslieť na ďalšie. Preto je tu DOSKA -kurz pre dobrovoľníkov, ktorý dobrovoľne, ochotne slúžia svojou kreatívnou aktivitou:-)

SKramble: Out-of-box!

Mládežnícka výmena britských a slovenských teenagerov, vyzerala asi takto:


Bolo nám super, radi to zopakujeme.