V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

pondelok 29. novembra 2010

Stvorenie ako ho nepoznáte

Nedeľná besiedka trochu inak. Chodba v CZŠ Narnia zas ožila biblickým príbehom. Téma je: Od stvorenia po Vianoce. Myslíte si, že tieto dve udalosti nemajú nič spoločné? Poďte sa presvedčiť sami!

utorok 2. novembra 2010

Stvorenie

Stvorenie je téma, ktorá vzrušuje veľkých aj malých, vedcov aj básnikov. S prvákmi na CZŠ Narnia sme tiež odhaľovali nádhery stvorenia. Bolo by dobré vedieť Ako a Kedy, ale radšej sa spoločne pýtame Kto a Prečo.