V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

štvrtok 12. apríla 2012

Ako rastie záhradka

Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. 5M 6,6-7

Po Veľkej noci som na facebook dala fotografiu veľkonočnej záhradky, ktorá symbolicky znázorňuje prázdny hrob. Je to vlastne kombinácia dvoch fotografií, na prvej je záhradka tesne po dokončení a na druhej je aktuálny stav s vyrastenou žeruchou. Obyčajná fotka, ale predsa sa páči dosť veľa ľuďom. Prečo asi? Úspech obrázku sa skrýva v jednoduchých troch pojmoch: Realita, Proces, Budúcnosť.

1. Zobrazuje realitu.
Nič nie je presvedčivejšie, ako skutočný príbeh, osobná skúsenosť a hmatateľný dôkaz, ktorého sa môžeme dotknúť.
2. Zachytáva proces.
Vedomie, že sa veci dejú, že deti rastú, múry sa dvíhajú, rana sa zaceľuje a projekt pokračuje, napĺňa každého optimizmom.
3. Naznačuje budúcnosť.
Vždy je čo zlepšovať, stále je kam rásť. Puky kvetov naznačujú budúcu vôňu a krásu. Ešte stále sa máme na čo tešiť.

Úvodný biblický text som nevybrala náhodou. Zverejnené obrázky mi totiž pripomínajú ešte niečo. Ako rodič a učiteľ vnímam starostlivosť o deti a mladých ľudí ako dlhodobý proces rozsievania, polievania a okopávania. Je to väčšinou proces dlhodobý, pomalý, namáhavý a nedocenený. No na druhej strane je to proces plný očakávania, pozorovania klíčenia a rastu a v neposlednej rade prichádza aj čas prinášania ovocia.

A tešíte sa na to úžasné dobrodružstvo, ktoré skrýva budúcnosť? 
Len pozrite na tie puky!

utorok 3. apríla 2012

Staré symboly – nový význam

Zmyslom predveľkonočného stretnutia s deťmi je naša túžba priblížiť tajomstvo prázdneho hrobu deťom. Odhaliť pravý zmysel Veľkej noci, ktorú často vnímame ako folklórnu slávnosť. Zajačiky, kuriatka, vajíčka a korbáčiky – jar prináša do našich domovov košík plný tradičných spôsobov osláv Veľkej noci. Nevdojak nám na myseľ prídu pohľadnice s nápisom Sviatky jari. Ak to všetko pripustíme, tieto tradície ľahko odvedú pozornosť našich detí a zatienia v našich rodinách a cirkvi oslavu smrti porážajúcej lásky a vzkriesenie Ježiša Krista.
Čo môžeme ako rodičia, či učitelia urobiť? Ako môžeme pomôcť našim deťom osláviť pravý zmysel Veľkej noci, keď všetky symboly a tradície ukazujú na všetko iné, len nie na prázdny hrob? Niekedy máme pokušenie ignorovať všetky sekulárne tradície a vytvoriť si vlastné. Je to jedno z možných riešení. Ale v skutočnosti, keďže všetky tradície sú úžasne späté so svetom, v ktorom žijú naše deti, skúsme nájsť iný prístup. Našou snahou je práve na týchto jarných symboloch ukázať pravý zmysel Veľkej noci. Veľká noc iba s tradíciami sa stáva obyčajnou zábavou. 
V skutočnosti na Veľkú noc máme veľa dôvodov pre radosť. Veľká noc nie je tragédia, smrť a smútok, ale vzkriesenie, život a radosť.
 „Pán je vzkriesený!“ – volali prví veriaci. Smrť bola porazená. Veľká noc je príležitosťou na oslavu.
Čas adventu pred Vianocami je nám všeobecne milší. Zapaľujeme sviečky, vyťahujeme vianočné ozdoby a Betlehemy zo šúpolia. Tešíme sa na dávanie a dostávanie darčekov. Je to ľahké a prirodzené. Deti sú často vo vytržení, plánujeme rodinné stretnutia, detské vystúpenia v kostole, besiedky v škole, v škôlke, na tanečnej, na hudobnej.
Ale akú máme mať náladu pred Veľkou nocou? Tešíme sa síce na jar, prebúdzajúcu sa prírodu, rozmýšľame, či už začať sadiť alebo ešte počkať. Snažíme sa dodržiavať pôst a pri pomyslení na Veľkú noc sa tváriť vážne.
Aj kresťanskí rodičia v prvej cirkvi museli dať starozákonnej, či dokonca pohanskej Veľkej noci nový význam. Je zrejmé, že nevylúčili úplne z týchto sviatkov jeho jarný význam. Pretože Veľká noc je radosťou z nového začínajúceho života. Skúsme nájsť spoločne symboly Veľkej noci a činnosti, ktoré nám pomôžu zvýrazniť jej význam v našich rodinách, kresťanských cirkvách a spoločenstvách.