V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

utorok 23. júna 2009

Teen games

Ešte stále ponúkame miesta pre mladších dorastencov na medzinárodný športový tábor v Srbsku.

Teen Games

Po horúcich hrách v Aténach minulé leto, štafetu organizovania medzinárodného športového tábora preberá Srbsko. Cieľom TeenGames je vidieť deti zjednotené pri učení a hrách v procese, ktorý prináša osobnú, duchovnú a sociálnu zmenu cez Božiu lásku zjavenú v Ježišovi Kristovi a Biblii. Budovať v deťoch nádej a pozitívne kresťanské hodnoty deťom cez šport a hry. Športové turnaje v kolektívnych a individuálnych športoch, výlet do Belehradu a Kovačice.

Termín: 18. júl – 25. júl 2009

Vek: deti narodené v rokoch 1993-1995

Miesto: Čardak, rekreačné stredisko neďaleko Vršca, Vojvodina, Srbsko

Doprava: autobusom, Cena: 170 €

Prihláška