V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

piatok 7. januára 2011

Pútnická pieseň na nový rokŽalm 121
1 Pozdvihujem si oči k vrchom:
    Odkiaľ mi príde pomoc?
  2 Od Hospodina moja pomoc,
    ktorý učinil nebo i zem.
  3 Nedá sa klátiť tvojej nohe;
    tvoj ochranca nedrieme.
  4 Nie, nedrieme
    a nespí ochranca Izraela.
  5 Hospodin je tvojím ochrancom,
    Hospodin ti je clonou po pravici;
  6 slnko ťa vo dne neraní úpalom
    ani mesiac v noci.
  7 Chrániť ťa bude Hospodin
    pred každým zlom,
    On bude chrániť tvoju dušu.
  8 Hospodin bude chrániť
    tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie
    odteraz až naveky.