V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

štvrtok 12. apríla 2012

Ako rastie záhradka

Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budeš mať na srdci. Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo vstávať. 5M 6,6-7

Po Veľkej noci som na facebook dala fotografiu veľkonočnej záhradky, ktorá symbolicky znázorňuje prázdny hrob. Je to vlastne kombinácia dvoch fotografií, na prvej je záhradka tesne po dokončení a na druhej je aktuálny stav s vyrastenou žeruchou. Obyčajná fotka, ale predsa sa páči dosť veľa ľuďom. Prečo asi? Úspech obrázku sa skrýva v jednoduchých troch pojmoch: Realita, Proces, Budúcnosť.

1. Zobrazuje realitu.
Nič nie je presvedčivejšie, ako skutočný príbeh, osobná skúsenosť a hmatateľný dôkaz, ktorého sa môžeme dotknúť.
2. Zachytáva proces.
Vedomie, že sa veci dejú, že deti rastú, múry sa dvíhajú, rana sa zaceľuje a projekt pokračuje, napĺňa každého optimizmom.
3. Naznačuje budúcnosť.
Vždy je čo zlepšovať, stále je kam rásť. Puky kvetov naznačujú budúcu vôňu a krásu. Ešte stále sa máme na čo tešiť.

Úvodný biblický text som nevybrala náhodou. Zverejnené obrázky mi totiž pripomínajú ešte niečo. Ako rodič a učiteľ vnímam starostlivosť o deti a mladých ľudí ako dlhodobý proces rozsievania, polievania a okopávania. Je to väčšinou proces dlhodobý, pomalý, namáhavý a nedocenený. No na druhej strane je to proces plný očakávania, pozorovania klíčenia a rastu a v neposlednej rade prichádza aj čas prinášania ovocia.

A tešíte sa na to úžasné dobrodružstvo, ktoré skrýva budúcnosť? 
Len pozrite na tie puky!

Žiadne komentáre: