V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

pondelok 12. septembra 2011

Storytelling

...alebo, ako sme sa učili tento víkend...
Terapia príbehom

Využitie tieňohry
Bartimeus a farby
poznáte 10p?
Bartimeus a lepiaca páska

Bartimeus a handričky
Som krásna