V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

streda 15. februára 2012

99%? Nie! ale 2% z vašich daní :-)

Občianske združenie Spoločenstvo čitateľov Biblie je financované z darov, dobrovoľných príspevkov, grantov a pomocou dvoch percent vašich daní. Budeme vám vďační, ak tento rok poukážete 2% z dane našej organizácii.
Pridáte sa tak k myšlienke, že Biblia je Svetlo, ktoré nám svieti na Cestu.

Údaje, ktoré potrebujete na vyplnenie tlačiva, nájdete na stránke rozhodni.sk, v zozname prijímateľov, riadok č. 896

piatok 10. februára 2012

Pinterest!

Pomerne nová internetová stránka Pinterest ponúka možnosť uložiť si zaujímavé nápady na jedno miesto. Rada by som touto formou sprístupnila obrázky vizuálnych pomôcok, ktoré používame, prípadne, ktoré sme objavili na webe. Stránka sa dá pozerať, aj keď nie ste prihlásení. Tu je skromný začiatok: Pinterest!

pondelok 6. februára 2012

Cestou pod malý strom sme objavili...

... asi tušíte, že príbeh Jonáša. Väčšinou všetky deti viac-menej poznajú príbeh o Jonášovi, ktorého zhltla veľká ryba, ale máloktoré z nich by vám vedelo povedať, ako jeho dramatický príbeh pokračuje. A že ten, kto potreboval najväčšiu zmenu je práve Jonáš.
A zmenil sa vôbec?