V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

piatok 2. marca 2012

CO-Working priestor pre pracovníkov s mládežou

Spolupráca Tréning Vzdelávanie Zdieľanie Pomoc


Ponúkame do diskusie odvážny nápad. Snívajte s nami. Reagujte. Píšte. Kritizujte.


coworkingProject_2

Žiadne komentáre: