V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

streda 15. februára 2012

99%? Nie! ale 2% z vašich daní :-)

Občianske združenie Spoločenstvo čitateľov Biblie je financované z darov, dobrovoľných príspevkov, grantov a pomocou dvoch percent vašich daní. Budeme vám vďační, ak tento rok poukážete 2% z dane našej organizácii.
Pridáte sa tak k myšlienke, že Biblia je Svetlo, ktoré nám svieti na Cestu.

Údaje, ktoré potrebujete na vyplnenie tlačiva, nájdete na stránke rozhodni.sk, v zozname prijímateľov, riadok č. 896

Žiadne komentáre: