V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

pondelok 6. februára 2012

Cestou pod malý strom sme objavili...

... asi tušíte, že príbeh Jonáša. Väčšinou všetky deti viac-menej poznajú príbeh o Jonášovi, ktorého zhltla veľká ryba, ale máloktoré z nich by vám vedelo povedať, ako jeho dramatický príbeh pokračuje. A že ten, kto potreboval najväčšiu zmenu je práve Jonáš.
A zmenil sa vôbec?

Žiadne komentáre: