V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

pondelok 2. apríla 2007

Anjel sedí na probléme

Kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu?
To bol ten najväčší problém, ktorý riešili ženy na ceste k hrobu. Voňavé veci mali nakúpené, slzy už stihli uschnúť. Kto nám však odvalí kameň? Kameň bol ten najväčší problém veľkonočnej nedele. Ženy netušili, že problém je dávno vyriešený. Na probléme dneška sedí anjel (Matúš 28,2). No ešte chvíľu trvalo, kým pochopili, že vyriešený problém dneška znamená vyriešený problém včerajška aj zajtrajška.

1 komentár:

vincent povedal(a)...

Mám kapitál, ktorý sa použije na poskytnutie krátkodobých a dlhodobých úverov v rozpätí od 5000 EUR do 1 000 000 EUR akejkoľvek vážnej osobe, ktorá chce túto pôžičku. 3% úrok za rok v závislosti od požičanej sumy. Môžete splácať maximálne 3 až 25 rokov v závislosti od zapožičanej sumy. je len na vás, aby ste videli mesačné platby. Požadujem len overené ručné potvrdenie o dlhu a niektoré dokumenty, ktoré by som mal poskytnúť. Tu je môj e-mail: vincentfradette15@gmail.com