V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

sobota 7. apríla 2007

Veľkonočné zastavenia

Realizovali ste 12 zastavení vo svojom zbore? Akú ste mali skúsenosť? Napíšte. Kompletný materiál k zastaveniam nájdete na stránke Pošli Ďalej

Takto to vyzeralo v Martine.

Žiadne komentáre: