V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

pondelok 26. marca 2007

Besiedkári


Ďakujem za pozvanie a vďaka vám všetkým za úžasnú tvorivú atmosféru, ktorú ste vytvorili na Konferencii pracovníkov s deťmi v Leviciach. Boli ste pre mňa veľkým povzbudením.

Žiadne komentáre: