V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

štvrtok 11. októbra 2012

Nová adresa

Tak už je to tu. Presťahovali sme sa. Teda virtuálne.
Nová web stránka má adresu www.scriptureunion.sk
Nech sa páči, navštívte nás!

Žiadne komentáre: