V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

štvrtok 17. mája 2012

Príbeh bez slov


Veľký príbeh o malom mužovi v obrázkoch.

2 komentáre:

Unknown povedal(a)...

Me encanta como visualizó la historia de Zaqueo, me interesa conseguir las imagenes

Unknown povedal(a)...

Hola me interesa conseguir las imágenes desde ya muchas gracias