V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

utorok 2. novembra 2010

Stvorenie

Stvorenie je téma, ktorá vzrušuje veľkých aj malých, vedcov aj básnikov. S prvákmi na CZŠ Narnia sme tiež odhaľovali nádhery stvorenia. Bolo by dobré vedieť Ako a Kedy, ale radšej sa spoločne pýtame Kto a Prečo.

Žiadne komentáre: