V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

pondelok 29. novembra 2010

Stvorenie ako ho nepoznáte

Nedeľná besiedka trochu inak. Chodba v CZŠ Narnia zas ožila biblickým príbehom. Téma je: Od stvorenia po Vianoce. Myslíte si, že tieto dve udalosti nemajú nič spoločné? Poďte sa presvedčiť sami!

Žiadne komentáre: