V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

utorok 3. augusta 2010

Teen Games 2010 over! TG Slovakia 2011 just one year ahead!

Teen Games in Bulgaria was an adventure and we did enjoy it so much. Thanks a lot! And all of you are invited to join us for teen Games in Slovakia 2011!

Žiadne komentáre: