V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

utorok 3. augusta 2010

English Bible camp

Už desať rokov organizujeme English Bible Camp-y. Tentokrát veríme, že najlepšie počasie bude práve na Škutovkách, kde spolu s deťmi budeme objavovať rozmary počasia a neuveriteľné príbehy s nimi spojené. Už najbližšiu sobotu!

Žiadne komentáre: