V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

streda 12. novembra 2008

Deň modlitieb za školy

Modli sa za svoju školy, za školu, kde chodia tvoje deti alebo vnúčata, školu, kde učíš, kde varíš, kde upratuješ. Boh môže meniť životy, Boh môže meniť aj naše školy.

18. november 2008
Európsky deň modlitieb za školy

Vízia Dňa modlitieb za školy
Predstav si... žiaci a učitelia na mnohých školách v celej Európe prežijú Ježišov dotyk
Predstav si... atmosféra tvojej škole sa mení k lepšiemu, pretože Ježiš mení ľudí.
Predstav si... besedovať s Bohom o tvojej škole.

Môžeš sa modliť kdekoľvek, v každej situácii - v škole. v kostole, doma, v sprche...
18. novembra 2008 (tak ako každý rok 3.utorok v novembri) je Deň modlitieb za školy, kedy rôzni ľudia, v rôznych školách, na rôznych miestach a v rôznych krajinách Európy sa budú modliť za školy.

Keď veľa malých ľudí v mnohých malých školách vysloví svoje malé modlitby, Boh premení naše školy. (Frauke Eicker)

Pridaj sa tento rok k modlitbám za školy!

www.prayday.eu

Žiadne komentáre: