V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

piatok 21. novembra 2008

Action-Station-Creation

Alternatívny spôsob vyučovania formou interaktívnej výstavy o stvorení si mohli ohmatať žiaci Základnej cirkevnej školy Narnia v Bratislave. Niekoľko obrázkov nájdete na stránke školy.

Žiadne komentáre: