V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

pondelok 5. februára 2007

Sneh vyzerá takto...

pokiaľ ste už zabudli, ešte stále je podľa kalendára zima. Ani sme tomu neverili, ale zima dorazila na hory. Sú nádherné. Smola, že na Chopku nevedia, na čo je ratrak...

1 komentár:

metjush povedal(a)...

Ejha, sneh je biely???