V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

utorok 13. februára 2007

Dve percentá

Tvoje dary znamenajú pre prácu Scripture Union veľmi veľa. Aj malá čiastka, ako 2% z tvojich daní je významná. Stiahni si tlačivá a pomôž. Tlačivá nájdeš aj v Dokumentoch na pravej strane :-)

Žiadne komentáre: