V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

štvrtok 31. marca 2011

Kreatívny skok

Kreatívny skok je termín, ktorý zaviedol guru tvorivosti Edward de Bono. Označil ním tvorivý moment, ktorý nás vytrhne zo zabehaných, strnulých dráh vnímania a prenesie nás do pozície nestability, ktorá nám otvorí cestu k novým myšlienkam. Kreatívnym skokom sme venovali značnú časť prípravného stretnutia dobrovoľníkov na letný detský tábor.
Máme za sebou 10 rokov detských táborov s angličtinou, štýl ktorých sa postupne menil a stabilizoval do ustálenej formy. A na našom stretnutí sme práve chceli z týchto zabehaných dráh vybočiť. Či sa nám to podarilo a aký výsledok to prinesie, ukáže letná sezóna.
 
Na záver hádanka: Čo má spoločné disciplína s ventilátorom?

Žiadne komentáre: