V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

štvrtok 14. októbra 2010

Kto položil prvú otázku v Novom zákone?

Aj takáto otázka bola súčasťou Majstrovstiev Biblie v Prahe. V sobotu 9.októbra sme mali na mimoriadnych miestach mimoriadne zážitky za prítomnosti mimoriadnych ľudí. Biblia ako dôvod takéhoto mimoriadneho podujatia je v dnešnej dobe už zriedkavosťou. O to viac sme sa z toho radovali.

Žiadne komentáre: