V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

pondelok 12. júla 2010

fit4life je za nami...

Prvá akčná teenagerská akcia tohoročného leta je za nami. Airsoft, Proroci, Vodný futbal, Morálne dilemy, Partička, Megatúra a stratená skupina, Svet businessu, Tvorivé pokusy, Light graffiti, Lacrosse, ..... a to všetko za 6 dní. Vďaka Bohu za tento čas.

Žiadne komentáre: