V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

piatok 21. mája 2010

d.o.s.k.a.

Na budúci víkend nás čaká opäť školenie dobrovoľníkov. Dúfame, že bude už konečne lepšie počasie, lebo by sme sa chceli, s Christinou Lehmann, naučiť pracovať s lanami. Toto máme nachystané:      
Tešíme sa na vás!

Žiadne komentáre: