V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

piatok 13. februára 2009

Prihláška na tábor


Všetky deti vo veku od 8 do 12 rokov pozývame na English Bible camp, ktorý sa tento rok uskutoční v Škole v prírode Kľačno. Všetky ďalšie informácie nájdete v prihláške.

Žiadne komentáre: