V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

streda 3. októbra 2007

Detský klub je späť!


" Nechajte dieťatká prichádzať ku mne..."

Dnes sme začali novú kapitolu v histórii detských klubov v Bratislave. Detský klub Benjamín privítal nové mamičky s malými deťmi. Znova sme cvičili so slniečkom a zoznámili sa s Ježkom Ferkom. Čo nás ešte čaká? Príďte sa pozrieť!

Žiadne komentáre: