V spolupráci s kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, záujmom Scripture Union je približovať Božie slovo deťom, mladým ľuďom i rodinám a povzbudzovať ľudí každého veku k dennému stretávaniu sa s Bohom skrze Bibliu a modlitbu, takže môžu prísť k osobnej viere v nášho Pána Ježiša Krista, rásť a kresťansky dospievať, aby sa stali zodpovednými členmi cirkvi a služobníkmi tam, kde je to vo svete potrebné.

pondelok 10. septembra 2007

Víťaz - nová kniha Patricie St. John


Máloktorý kresťan nepozná knihu Poklady pod snehom od autorky Patricie St. John. Naši rodičia mohli čítať len jednoduché vydanie tejto knihy prepašované spoza železnej opony. Dnešná generácia má k dispozícii kvalitný preklad tejto najznámejšej knihy spisovateľky s veľkým rozprávačským darom, ktorej príbehy sú zasadené s mimoriadnym citom do krásnej prírody.
S radosťou vám predstavujeme jej ďalšiu knihu v slovenskom preklade: Víťaz. V tejto knihe necháva autorka prehovoriť kanaánsku ženu, jej dcéru, ktorá bola uzdravená, chlapca s piatimi chlebami a ďalších, ktorých poznáme z Biblie.

Žiadne komentáre: